Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘złe przykłady’ Category

O fakcie tym dowiedziałem się od Polaka z Włoch. Twierdził on, że mówiono o tym obszernie w telewizyjnym dzienniku wieczornym.
W polskich mediach i polskojęzycznym Internecie nie mogłem na ten temat znaleźć żadnej informacji. Wreszcie coś znalazłem na portalu „WPolityce.pl”, pod adresem: http://wpolityce.pl/kosciol/268547-abp-gadecki-episkopat-polski-wyklucza-dopuszczenie-rozwodnikow-do-komunii
Oto ten tekst:
Watykan poinformował, że sytuacja osób rozwiedzionych była głównym tematem kolejnego dnia obrad synodu biskupów. Podczas briefingu ujawniono, że jeden z ojców synodalnych wzruszył uczestników debaty emocjonalną opowieścią o dziecku, które w chwili przystępowania do Pierwszej Komunii przełamało hostię na dwie części i dało je swoim rodzicom – rozwiedzionym i w nowych związkach.
Nie podano, kto przytoczył tę historię. Została ona opowiedziana – jak wyjaśniono – jako dowód tego, jak bardzo Kościół przejmuje się sytuacją, w jakiej znaleźli się rozwodnicy, pozbawieni dostępu do komunii.
Kto się wzruszył i czym?
Mamy tu do czynienia ewidentnie z kilkakrotną profanacją.

Po pierwsze, dziecko rozłamując hostie spowodowało, że cząstki Najświętszego Sakramentu upadły na posadzkę.

Po drugie, dziecko udzieliło nie posiadając do tego uprawnień Komunii Świętej innym osobom.

Po trzecie, udzieliło świadomie Komunii Świętej osobom będącym w stanie grzechu ciężkiego, a zatem osobom, którym Komunii Świętej nie wolno przyjmować.

Po czwarte, osoby będące w stanie grzechu ciężkiego przyjęły świadomie i publicznie Komunię Świętą.

Po szóste, spowodowały grzech zgorszenia, bo inni wiedzieli, że są w stanie grzechu ciężkiego.

Po siódme, czyn dziecka i rodziców nie został napiętnowany, ale publicznie w jakimś sensie zaakceptowany (wywołał wzruszenie) – tak to przynajmniej zreferował rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi.

Reklama

Read Full Post »

W dniu 14 czerwca br. (piątek) na Mszy Świętej w parafii Marii Magdaleny w diecezji warszawsko-praskiej o godz. 18.00 ks. Wojciech Kraiński podszedł do trzech osób klęczących, by przyjąć Komunię Świętą. Była to ośmioletnia dziewczynka, jej matka i jej babcia. Ksiądz nakazał powstanie. Dziewczynka powiedziała, że klęcząc przed Chrystusem i nie wstanie. Ksiądz odszedł od nich nie udzielając tym trzem osobom Komunii Świętej. Dziewczynka zaczęła płakać. Zaczęła płakać jej matka i babcia. Zaczęły też płakać inne kobiety przystępujące w tym czasie do Komunii Świętej.

Bezpośrednio po tym wydarzeniu zaczęły się rozmowy niektórych parafian z proboszczem. Jeden z parafian powiadomił tez o tym wydarzeniu kurie biskupia.

Informacji tej udzielam na podstawie rozmowy, którą przeprowadziłem z kilkoma osobami twierdzącymi, że były naocznymi świadkami tych wydarzeń.

Read Full Post »

W tej parafii przez całe lata aż do połowy roku 2011 udzielano Komunii Świętej wyłącznie na kolanach. Latem 2011 roku pojawili się nowi kapłani w parafii. Dwóch z nich próbowało (inni na to nie reagowali) wszystkich wiernych skłonić, by przyjmowali Komunię Świętą na stojąco. Zdarzały się początkowo przypadki odmowy udzielenia Komunii Świętej na klęcząco (po prostu jej nie udzielano tym którzy klękali tam gdzie zawsze czyli przy balaskach).

I tak np. pewnego dnia kilka osób uklękło przy balaskach i kapłan ich pominął tak, że zostali bez Komunii. Klęczący myśleli, że zabrakło komunikantów i klęczeli dalej. Okazało się, że kapłan nie zamierzał udzielić im Komunii Świętej.

Takie sytuacje się powtarzały.

Niektóre osoby, gdy klękały przy balaskach były pomijane. Dostawały Komunię Święta dopiero wtedy, gdy szły procesyjnie i klękały przed kapłanem.
Części osób chodziło do zakrystii i prosiło o udzielanie Komunii świętej na klęcząco. Bez skutku. Część osób, pod taką presją przestała przyjmować Komunię Świętą podczas Mszy św. i chodziło potem już do samej Komunii Świętej do innego kościoła.

Kapłani ci wciąż powtarzali: „Przyjmujemy Komunię Świętą tylko procesyjnie i na stojąco”.

Tak ciągnęło się przez rok. Wciąż były skargi do proboszcza i do prowincjała.

Teraz jest tak, że jeden z kapłanów wciąż powtarza żeby przyjmować komunię procesyjnie i na stojąco.

Skutek jest taki, że gdy przed czerwcem 2011 r. 100% wiernych przyjmowało Komunię Święta na kolanach teraz przyjmuje ją w taki sposób niewielu.

(informacji uzyskałem podczas rozmowy telefonicznej z 2 osobami z Przemyśla; telefony i ich nazwiska są mi znane)

Read Full Post »

W tej parafii w ostatnim okresie zmieniono drewniane balaski na kamienne (chyba marmurowe). Są zatem świetne warunki do przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco. Kapłani stają jednak obok balasków pod ścianami (balaski nie dochodzą do ścian) i tam udzielają Komunii Świętej na stojąco. Moja żona, która była w tym kościele na Mszy św. uklękła przy balaskach obok miejsca, w którym za chwilę stanął kapłan.

Kościół by pełen wiernych i większość z nich przystępowała do Komunii Świętej. Żona klęczała przez cały ten czas i dopiero na końcu jeden z kapłanów, w sposób wyraźnie niechętny, udzielił jej, już odchodząc, Komunii Świętej.

Read Full Post »