Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Co robić’ Category

Temat ten wywołała osoba podpisująca się jako Paweł pisząc między innymi: „Kościół wyraźnie dopuszcza też inne formy – w postawie stojącej i na rękę, i żadnej z nich nie wyróżnia ponad inne. Wreszcie zwracam się z prośbą (jeżeli chodzi tu o prawo Kościoła a nie własne subiektywne odczucia) o piętnowanie w dyskusji internetowej i podawanie miejsc i nazwisk tych szafarzy, którzy odmawiają wiernym przyjęcia komunii w postawie innej niż klęcząca (np. Ks. Jacek Bałemba SDB) co jest zachowaniem bez podstaw prawnych a więc nagannym”.

Z ta wypowiedzią się mogę się zgodzić. Pobrzmiewa ona rabinicznie, talmudycznie. Tylko prawo? A gdzie sumienie?
Znam przynajmniej 3 kapłanów, którzy odmawiają udzielania Komunii Świętej w postawie innej niż klęcząca (jeśli nie chodzi o osobę chorą) i na rękę.

Żaden katolik, w tym kapłan, nie może być zmuszany do podejmowania działań, które są sprzeczne z jego sumieniem.

Nikt nie może powiedzieć (nie poda za tym argumentów), że udzielenie Komunii Świętej na klęcząco jest sprzeczne z jego sumieniem.

Udzielanie jednak Komunii Świętej na rękę lub osobom zdrowym stojącym jest przez wielu kapłanów uznawane za niegodne i gdyby takim osobom udzielili Komunii Świętej uznaliby, że również podjęli działanie niegodne.

Pamiętajmy, że nie spowiadamy się tylko z tego, co Kościół określa jako grzech, ale również (ponadto) z tego, co uznajemy w naszym sumieniu za grzech.

Jeśli zatem kapłan uznaje, że w jego wypadku udzielenie komuś Komunii Świętej na rękę byłoby grzechem ma prawo powstrzymać się od tego aktu.

Reklama

Read Full Post »

Pytanie to warto zadać Proboszczowi, który wprowadził przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco: „Księże Proboszczu. Czegoś nie rozumiem i prosiłbym o wyjaśnienie, bo mnie to męczy: dlaczego na Mszach św. papieskich wystawia się klęcznik i papież Benedykt XVI udzielania Komunii Świętej na klęcząco i do ust, a w naszej parafii Komunia Święta udzielana jest na stojąco?”.

Read Full Post »

Jeżeli w naszej parafii udziela się Komunii Świętej na stojąco i poza nami przyjmuje ją na kolanach niewiele osób, spróbujmy nawiązać z nimi kontakt, wymienić się telefonami.

Można podejść po Mszy Świętej do osób, które również przyjmowały Komunię Świętą na kolanach, dać im adres strony „Przyjmujemy Komunię Świętą na kolanach” oraz swój telefon. Możemy im wyjaśnić, że będziemy próbowali działać w kierunku zmiany sytuacji w parafii, przynajmniej w kierunku ułatwienia nam, osobom przyjmującym Komunię Świętą na kolanach, godnego jej przyjmowania, że chcemy np. prosić proboszcza o wystawienie dla nas klęcznika, a przynajmniej takiego ustawienia się kapłana przy udzielaniu Komunii Świętej, abyśmy mogli uklęknąć na schodku.

Zaproponujmy, że razem pójdziemy do proboszcza, by porozmawiać.

Możemy też razem pomodlić się po Mszy św. o powrót tej praktyki w Polsce i w Kościele Powszechnym oraz razem zamawiać w naszej parafii Mszę św. w tej intencji.

Możemy razem, jeśli proboszcz będzie nam robił trudności, napisać pismo do Kurii informujące o jego postawie (wzory takich pism niedługo pojawią się na naszej stronie).

W ten sposób kontaktujmy się powoli z innymi osobami z naszej parafii, które przyjmują Komunię Świętą na klęcząco i rozmawiajmy z nimi, tworząc swego rodzaju szlachetne „lobby” na rzecz przyjmowania w naszej parafii Komunii Świętej na klęcząco.

Read Full Post »

Jest w Polsce sporo parafii, gdzie Proboszcz wprowadził zwyczaj przyjmowania Komunii Świetej na stojąco, ale nie reaguje negatywnie na wiernych, którzy przyjmują ją na klęcząco.

Z reguły wygląda to w ten sposób, że wierni podchodzą procesyjnie do kapłana, który stoi na krawędzi stopnia (tak, że nie można na nim uklęknąć, ale trzeba uklęknąć na posadzce lub na stopniu obok stojącego kapłana). Jakaś część wiernych, gdy podchodzi do kapłana klęka zatem na posadzce, a kapłan się schyla, by udzielić Komunii Świętej.

Taki klękający w ten sposób wierny może sam udać się do Proboszcza i poprosić go, by na Mszy św. umieszczono jeden klęcznik dla tych, którzy przyjmują Komunię Świętą na kolanach. „Nam – zwracamy się do proboszcza – będzie łatwiej przyjmować Komunię Świętą (część z nas ma problemy z kręgosłupem), a i księdzu będzie łatwiej jej udzielać”.

Lepiej oczywiście porozumieć się z innymi osobami przyjmującymi w naszej parafii Komunię Świętą na kolanach i pójść do proboszcza w grupie.

W rozmowie tej można oczywiście powołać się na Instrukcję Redemptionis sacramentum Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25.03.2004 r.

Przypomnijmy jej punkt 91.: „Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że «święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania». Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco”.

Przecież ktoś może, ze względu na fizyczne dolegliwości, utracić możliwość przystępowania na kolanach do Komunii Świętej jeśli nie ma klęcznika.
Zauważmy na koniec, że ustawienie klęcznika mogłoby ośmielić czy skłonić innych wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na kolanach.

Read Full Post »

Prośba do Czytelników

Prosimy o zaglądanie na ten blog.

Przygotowujemy różne inicjatywy.

Niedługo będzie np. wzór pisma do kurii biskupiej zawierającego skargę, że w danej parafii utrudnia się lub uniemożliwia przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach.

Niedługo będzie też np. wzór pisma do Episkopatu Polski informującego o kłopotach z przyjmowaniem Komunii Świętej na kolanach w danych parafiach, pisma, które zawierałoby prośbę o powstanie instrukcji Episkopatu przypominającej, że nie wolno kapłanom odmawiać czy choćby utrudniać udzielania Komunii Świętej na klęcząco, pisma przypominającego, że papież Benedykt XVI prosi nas wszystkich o to, byśmy przyjmowali Komunię Świętą na klęcząco.

Prosimy też Państwa o świadectwa, wypowiedzi, informacje o kościołach, w których Komunia Święta jest udzielana na kolanach i o kościołach, w których robi się trudności wiernym w przyjmowaniu Komunii Świętej na klęcząco.

Read Full Post »

Jeśli w naszym kościele Komunia Święta jest udzielana na stojąco i kapłani robią nam jakieś problemy, gdy chcemy przystępować na klęcząco, gdy proboszcz np. wzywa nas do siebie, beszta nas (np. mówi „Kiedy pan się wreszcie nawróci” albo „Robi pani bałagan w kościele” itp.) trzeba reagować zdecydowanie i wypowiedzieć (lub dać na kartce) następujący tekst:

Słucham się Papieża. Papież udziela Komunii Świętej tylko na klęcząco i do ust. Powiedział: „Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. (…) Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste: Tu dzieje się coś szczególnego! Tutaj jest obecny Ten, przed którym pada się na kolana. Uważajcie na to!” (Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI z rozmowie z Peterem Seewaldem).

A w numerze 91. Instrukcji Redemptionis sacramentum Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25.03.2004 r. czytamy: „Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że «święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania». Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco”.

Read Full Post »