Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Chrystus Król’ Category

Spis treści

Wstęp ks. Leopolda Powierży CSMA
Od autora
Cześć I – Zrozumieć królewskość Chrystusa
1. Królewskość Chrystusa w świetle encykliki „Quas primas”
2. Zakres władzy królewskiej Chrystusa w świetle encykliki „Quas primas”
3. Dwa aspekty królewskości Chrystusa w świetle encykliki „Quas primas” – skutki uznania tej królewskości przez ludzi
4. Co to jest władza?
5. Zła władza –władza tyrańska
6. Podział władzy dobrej
7. Istota władzy despotycznej – władza wobec „niewolników”
8. Władza despotyczna rodziców wobec dzieci
9. Zastosowanie w rodzinie władzy porozumienia
10. Co to jest władza królewska?
11. Zastosowanie władzy królewskiej w rodzinie
12. Zakres swobody w rodzinie
13. Rodzice są zastępcami Chrystusa w rodzinie
14. Chrystus moim Królem
15. Władza królewska jako element władzy państwowej
16. Zakres swobody w państwie
17. Królestwo Chrystusa na ziemi
18. Państwo, w którym Chrystus jest faktycznie Królem

Część II – Kto powinien w Polsce Królować – Matka Boża czy Chrystus?

1. Ustanowienie Matki Bożej Królową Polski
2. Co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski?
3. Zakres i charakter władzy Królowej Polski
4. Cel, do którego kieruje nas Królowa– budowanie Królestwa Chrystusowego w Polsce
5. Sposób realizacji w Polsce Królestwa Chrystusowego
6. Polacy jako Rycerze Maryi
7. Etos polskiej kobiety
8. Rządzący Polską jako pełnomocnicy Maryi
9. Czy sprzeniewierzyliśmy się naszej Królowej?
10. Śluby Jasnogórskie Jana Kazimierza
11. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
12. Ku Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce
13. Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – tekst, który powinien być przedmiotem częstej polskiej medytacji
14. Tekst Milenijnego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego – tekst, który powinien być przedmiotem naszej częstej medytacji
okladka_ChrystusKrol.indd

Reklama

Read Full Post »