Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Maj 2013

W pierwszych dniach czerwca 2013 r. ukaże się nakładem naszego wydawnictwa niewielka książeczka (ok. 70 stron)

pt. „Podstawy naszej wiary. Główne prawdy wiary i moralności w ujęciu Katechizmu kard. Gaspariego”.

Będzie ona mniej więcej w tej samej cenie co książeczka pt. „Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach”

Dzisiaj, jak nigdy, potrzeba nam oparcia się na fundamentach naszej wiary, znajomości podstawnych prawd wiary, wierności nauce i Tradycji Kościoła. Pisze o tym wyczerpująco ks. Jacek Bałemba SDB w swojej pracy pt. „Elementarz katolika”.
Potrzebna nam jest zatem również niewielka, tania, poręczna publikacja, która prezentowałaby to, co najważniejsze.
Doktrynę katolicką prezentuje z pewnością „Katechizm” autorstwa kard. Pietro Gaspariego, który powstał w początkach XX w. i był przez wiele lat jednym z najbardziej popularnych „katechizmów” w Kościele katolickim.
Katechizm ten można w całości odnaleźć w Internecie. Ukazał się też drukiem i jest jeszcze do nabycia w wielu księgarniach (przynajmniej internetowych). Jego wersja papierowa wzbogacona jest o wybrane dokumenty Kościoła. Książka liczy w związku z tym ponad 300 stron i odpowiednio do swojej objętości kosztuje.
Niniejsza publikacja to obszerne fragmenty tego katechizmu dotykające problemów dotyczących znaku Krzyża, Objawienia Bożego, prawd wiary związanych przede wszystkim ze Składem Apostolskim (kard. Gasparri poszerza je między innymi o prawdy maryjne i rozstrzygnięcia Kościoła dotyczące funkcjonowania państwa i relacji państwo- Kościół), kwestie modlitwy, treści i rozumienia takich podstawowych modlitw jak „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”.
A oto jej spis treści:

Maria Komenk OPs, Wstęp
Maria Kominek OPs, Stanisław Krajski, Od redakcji
Kard. Pietro Gasparri, Katechizm (fragmenty)
I. O znaku Krzyża Świętego
II. O Objawieniu Boskim
III. O Składzie Apostolskim
A. O pierwszym artykule Składu Apostolskiego, w którym podana jest nauka o pierwszej Osobie Trójcy Przenajświętszej i o dziele stworzenia
1. O Bogu Jedynym i Troistym
2. O stworzeniu świata i Opatrzności Boskiej
3. O stworzeniu Aniołów
4. O stworzeniu człowieka i o grzechu pierworodnym
B.O innych artykułach Składu Apostolskiego, w których jest zawarta nauka o Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej i o dziele Odkupienia
1. O Jezusie Chrystusie i Jego Bóstwie
2. . O wcieleniu i narodzeniu Syna Bożego
3. O dziele Odkupienia rodzaju ludzkiego
4. O wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa i Jego powrocie na końcu świata na sąd powszechny
C. O dalszych pięciu artykułach Składu Apostolskiego, w których jest zawarta nauka o Trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej i o dziele naszego uświęcenia, które się zaczęło na świecie przez łaskę, a ma się dokonać w niebie przez chwałę
1. O Duchu Świętym i Jego działaniu w wiernych i w Kościele
2. O prawdziwym Kościele Chrystusowym
2.1. O założeniu i ustroju Kościoła
2.2. O władzy Kościoła
2.3. O członkach Kościoła
2.4. O różnicy między Kościołem a Państwem i o prawach jednego i drugiego
3. O Świętych obcowaniu
4. O odpuszczeniu grzechów
5. O ciała zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym
IV. O dziesięciu przykazaniach Bożych czyli o Dekalogu
A. O pierwszych trzech przykazaniach Dekalogu, które uwzględniają Boga
1. O pierwszym przykazaniu Dekalogu
2. O drugim przykazaniu Dekalogu
3. O trzecim przykazaniu Dekalogu
B. O pozostałych siedmiu przykazaniach Dekalogu,
które dotyczą nas samych i bliźniego
1. O czwartym przykazaniu Dekalogu
2. O piątym przykazaniu Dekalogu
3. O szóstym przykazaniu Dekalogu
4. O siódmym przykazaniu Dekalogu
5. O ósmym przykazaniu Dekalogu
6. O dwóch ostatnich przykazaniach Dekalogu
V. O modlitwie w ogóle
VI. O Modlitwie Pańskiej i Pozdrowieniu Anielskim
1. O Modlitwie Pańskiej
2. O Pozdrowieniu Anielskim

Zamówienia:
601-519-847
22 651-88-17
mail:

stanislaw@krajski.com.pl

Reklama

Read Full Post »

Żyjemy w trudnych dla Kościoła (i nie tylko) czasach. Potrzeba nam, szczególnie dziś, wierności Chrystusowi i Kościołowi – jego Nauce i Tradycji.
O tym jest ta książka – o fundamentach tej wierności, o podstawowych prawdach katolickich.

Wierność Chrystusowi i Kościołowi możemy zachować tylko wtedy, jeśli mamy pewną podstawową wiedzę, pewne podstawowe rozumienia, świadomość, gdzie katolicyzm się kończy, a zaczynają się błędy i herezje, świadomość, że pewnych granic nigdy nie wolno nam przekroczyć.

Ks. Jacek Bałemba SDB tę tematykę prezentuje w swojej pracy pt. „Elementarz katolika” (stron 88, format A4, a więc duży, tak jak kartka z drukarki).

Cena 1 egzemplarza – 16,00 zł.
Cena jednego egzemplarza przy zamówieniu 2-4 egzemplarzy – 14,00 zł.
Cena jednego egzemplarza przy zamówieniu 5-9 egzemplarzy – 12,00 zł.
Cena jednego egzemplarza przy zamówieniu 10 i więcej egzemplarzy – 10,00 zł.

Elementarz

Read Full Post »