Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Styczeń 2013

M

Autentyczna mądrość Kościoła Katolickiego.
Hierarchowie alarmują i wzywają do klękania przed Najświętszym Sakramentem!

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy pomóc wiernym odnowić głęboką wiarę w Rzeczywistą Obecność Chrystusa w postaciach Eucharystycznych, aby wzmocnić życie Kościoła i bronić go od środka przed niebezpiecznymi zaburzeniami wiary”
Kard. Albert Malcom Ranjith Patabendige

Szukajmy książki „Dominus est” Abp. Athanasiusa Schneidera:

http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/03/bp-atanazy-schneider-dominus-est/

Tekst będzie pożyteczny i przydatny i innym katolikom, którym warto przesłać link!

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

Szczęść Boże!
ks. Jacek Bałemba SDB
http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/

Read Full Post »

Wejście

Read Full Post »

Wejście

Read Full Post »

Wejście

Read Full Post »

Kim są ci, którzy z „oświeconą” wyższością (illuminata superiorità) pogardzają katolikami przyjmującymi Komunię Świętą w postawie klęczącej?

Co to są za ludzie? Co robią w Kościele?

Jaka jest ich misja? Jakie mają cele? Co chcą osiągnąć?

Do czego chcą doprowadzić Kościół?

Do czego chcą doprowadzić Kościół w Polsce?

Do czego chcą doprowadzić polską kulturę?

Kardynał Ratzinger uzasadniając postawę klęczącą chrześcijan przed Chrystusem, w odróżnieniu od niesensownego klękania przed bożkami, pisze:

„Patrząc w przeszłość, stwierdzimy, że Grecy i Rzymianie odrzucali postawę klęczącą. W obliczu stronniczych i skłóconych bogów, o których mówią mity, było to podejście całkowicie uzasadnione. Było bowiem czymś oczywistym, że bogowie ci nie byli Bogiem, nawet jeśli człowiek był zależny od ich kapryśnej mocy i musiał zabiegać o ich przychylność. Istniało wówczas przekonanie, iż klęczenie nie przystoi wolnemu człowiekowi, że nie mieści się w kulturze Grecji, lecz jest zwyczajem barbarzyńskim. Plutarch i Teofrast charakteryzowali postawę klęczącą jako wyraz zabobonu; Arystoteles wprost nazywał ją praktyką barbarzyńską. Święty Augustyn przyznaje mu w pewnym względzie rację: fałszywi bogowie to jedynie maski demonów, które narzuciły człowiekowi cześć dla pieniądza i egoizm, w ten sposób wpajając mu «służalczość» i zabobonność. Pokora Chrystusa i Jego ukrzyżowana miłość uwolniła nas, jak mówi Augustyn, od tych mocy, i właśnie przed tą pokorą klękamy. Rzeczywiście, postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie – jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga”.

Read Full Post »